Želeja cepeškrāsns tīrīšanai Amway™

[4266]

[]

[5099]

[5099]

has_post_thumbnail() taip
has_post_thumbnail() taip


[5099]
Gēls cepeškrāsns tīrīšanai nesatur abrazīvas sastāvdaļas. Gēlu pietiek uzklāt uz cepeškrāsns sienām uz 30 minūtēm.Pa šo laiku tas atmiekšķēs pielipušās ēdiena paliekas un tauku piesārņojumu, ko Jūs viegli nomazgāsiet. Netīrumi nav jānoskrāpē! Lieliski tīra visa vieda cepeškrāsnis. Biezais gēls lieliski uzklājas uz jebkuras virsmas.
Kā pirkt
Produkta kods:0014
Mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi

Pārskats

Želeja cepeškrāsns tīrīšanai Amway™ nesatur abrazīvas sastāvdaļas. Gēlu pietiek uzklāt uz cepeškrāsns sienām uz 30 minūtēm.

Pa šo laiku tas atmiekšķēs pielipušās ēdiena paliekas un tauku piesārņojumu, ko Jūs viegli nomazgāsiet. Netīrumi nav jānoskrāpē! Lieliski tīra visa vieda cepeškrāsnis. Biezais gēls lieliski uzklājas uz jebkuras virsmas.

UZMANĪBU!

Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Satur nātrija hidroksīdu. Glabāt aizvērtā veidā. Glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Valkāt aizsargcimdus un acu/sejas aizsargu. Neieelpot izgarojumus. JA NOKĻŪST UZ ĀDAS (vai matiem): Nekavējoties novelciet visu piesārņoto apģērbu. Noskalojiet ādu ar ūdeni. JA NOKĻŪST ACĪS: Rūpīgi izskalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Ja acīs ir kontaktlēcas, izņemiet tās, ja iespējams. Turpiniet skalot. JA TIEK NORĪTS: skalojiet muti. NEIZRAISIET vemšanu. Nekavējoties sazinieties ar MEDICĪNAS DIENESTU vai ārstu.

Iespējas

Gāzes un elektrisko cepeškrāšņu emaljētām virsmām. Cepešpannām un cepeškrāsns restēm, bārbekjū un tosteriem.

Sastāvdaļas

Sastāvdaļas nosaukumsCAS #Vispārpieņemtais nosaukums / funkcija
Water7732-18-5Ūdens
Sodium Hydroxide1310-73-2Sārmainības aktīvā viela
Sodium Tallowate8052-48-0Ziepes (anjonu virsmaktīvā viela)
Xanthan Gum11138-66-2Biezinātājs
Magnesium Sulfate Heptahydrate10034-99-8Matricas modifikators
C10-16 Ethoxylated Alcohol, 7 EO68002-97-1Nejonu virsmaktīvā viela

Marķēšana Želeja cepeškrāsns tīrīšanai Amway™

UZMANĪBU! Izraisa nopietnus ādas apdegumus un acu bojājumus. Kaitīgi ietekmē ūdens organismus, izraisot ilgstošas sekas. Uzglabāt aizvērtu. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Izmantot aizsargcimdus un sejas aizsarglīdzekli. Neieelpot izgarojumus. NOKĻŪSTOT UZ ĀDAS (vai matiem): Nekavējoties noģērbt aplietās drēbes. Noskalot ādu ar ūdeni. NOKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi dažas minūtes skalot ar ūdeni. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir un tās var viegli izņemt. Turpināt skalošanu. NORIJOT: muti izskalot ar ūdeni. NEizraisīt vemšanu. Nekavējoties vārsties SAINDĒŠANĀS CENTRĀ vai pie ārsta.